PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Ffurflen Gais Canolfan Gwirfoddoli Powys

Dach chi'n ystyried gwirfoddoli? Gallwn gynnig gwasanaeth paru am ddim i'ch helpu cael hyd i rôl wirfoddol sy'n addas i'ch anghenion chi - argaeledd, sgiliau a diddordebau. Mae llu o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ym Mhowys ac amrediad eang o rolau.

Mae PAVO'n gweithio'n agos gyda phartneriaid a'r sector gwirfoddol ym Mhowys, a bydd yn gallu cael hyd i'r cyfle delfrydol ichi.

Llenwch y ffurflen hon, a byddwch yn cymryd y cam cyntaf fel un o wirfoddolwyr Powys. 

https://docs.google.com/a/<wbr />pavo.org.uk/forms/d/e/<wbr />1FAIpQLSfbLHXUNCwZUXWJgS8h4uJ5<wbr />L5lVKbfDzWmEow185Sm2cxQMXQ/<wbr />viewform

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Please retweet and follow. Planning to get much more information from across our diverse Highways service on to twi… twitter.com/i/web/status/9…

An other example of exemplary contribution of voluntary organisation in emergency situations. twitter.com/BreconMRT/stat…

Who is your #NHSWinterHero? During this snowy weather, lots of people working in the NHS have truly gone the extra… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru