PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwobrwyo Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 2016 - Powys

Powys yn dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr

Cynhaliwyd 7fed seremoni gwobrwyo Gwirfoddolwyr y Flwyddyn ym Mhowys ar 6ed Hydref 2016, yng Nghanolfan Celfyddydau Wyeside, Llanfair-ym-Muallt. Daeth gwirfoddolwyr a gwesteion o ledled y sir ynghyd i ddathlu gwirfoddoli, a threfnwyd y noson gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Roedd Harriet Earis, Telynores, Callum Blees, Pianydd, a Ffion Price, sy'n gantores yno i ddiddanu'r gwesteion.

Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd o ddangos gwerth y gwaith a wneir gan wirfoddolwyr o'n safbwynt ni, ac yn eu hannog i barhau i ysbrydoli eraill i ymgysylltu â chymdeithas lle mae angen cynyddol ar gyfer cyfraniad gwirfoddolwyr.

Yn dilyn derbyniad gyda diodydd a chanapés, cynhaliwyd y seremoni wobrwyo. Y Fonesig Shan Legge-Bourke DCVO, C.St J, Arglwydd Faeres Powys oedd yn cyflwyno'r gwobrwyon i gydnabod cyfraniadau gwirfoddol unigolion a grwpiau.

Gwobrwyon Grŵp:

Gweithredu Cymunedol - Siop Gymunedol Llanfechain

Cymunedau Cynaliadwy - Cyfeillion Ysgol Dyffryn Maesyfed

Iechyd a Llesiant - BIBS Y Trallwng a Galw'r Gyrrwr Y Gelli Gandryll

Celfyddydau a Threftadaeth - Canolfan Celfyddydau a Threftadaeth Llanwrtyd a'r Ardal

Gwobrwyon Unigol:

Hyrwyddwr Cymunedol - Fred Louis

Iechyd a Llesiant - Sarah Power

Yr Amgylchedd - Thomas Houghton

Dan 25 - Aidan Sharp

Gwobrau Calon - Gwireddu gwerthoedd ac ethos gwirfoddoli

Grŵp: SANDS Powys

Unigolyn: Hannah Burrows

Cyfraniad Eithriadol:

Grŵp: 'Hay Days'

Unigolion: Aidan Sharp a Rhiannon Davies

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

Unigolyn: Liam Hosie

Grŵp: Cadetiaid Tân Y Drenewydd

Dywed Carl Cooper, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys:

"Fel arfer, roedd straeon y gwaith gwirfoddol sy'n digwydd ym Mhowys yn disgleirio, ac yn trawsnewid digwyddiad llwyddiannus yn brofiad ysbrydol, diymhongar a chynhyrfiol."

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau bellach wedi bod. Diolch i chi am enwebu eich arwyr cymunedol !

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

The panel session is getting under way at #PowysWellbeing with Kirsty Williams AM and colleagues from @mawwfiretwitter.com/i/web/status/9…

Checking out Carla’s new Third Sector Bingo game! #thirdsector @PAVOtweets pic.twitter.com/rLvVzfS90G

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru