PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyfryngu a Datrys Anghydfod i Ymddiriedolwyr

Weithiau gall grŵp neu fudiad gwirfoddol ddioddef anghydfod neu anghytundeb mewnol sy'n niweidiol i'r grŵp, ei fuddiolwyr a'i weithgareddau.

Mae PAVO yn cydnabod pan fydd problemau fel hyn yn codi, gall weithau fod yn anodd iawn i grwpiau eu datrys heb rhyw fath o gefnogaeth allannol annibynnol. Me ein gwasanaeth cyfryngu a datrus anghydfod i ymddiriedolwyr yn bodoli er mwyn helpu grwpiau gwirfoddol i oresgyn problemau fel hyn.

Mae pob ymholiad a dderbynnir gan PAVO mewn perthynas â'r gwasanaeth hwn yn cael ei drin yn gyfrinachol. Os byddwch yn cysylltu â PAVO, byddwn er enghraifft, yn trafod anghenion penodol eich grŵp gyda chi, a'r opsiynau ynghylch sut y gall PAVO efallai gynorthwyo a helpu i ddatrys y broblem.

I gael mynediad i'r gwasanaeth cyfryngu a datrys anghydfod i ymddiriedolwyr, cysylltwch â desg gymorth PAVO ar 0845 009 3288 neu ebostiwch ni yma.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Don’t forget only two weeks until the Tea Party in #Llanfyllin #Powys Contact @PAVOtweets Community Connectors Shee… twitter.com/i/web/status/9…

We will be at @TheBrackenTrust this afternoon with @PowysConnectors to talk about infoengine.wales

Are you looking for an organisation where you can offer support as a #volunteer, #Trustee or #CommitteeMember? If… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru