PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Am yr Adran hon

Yn yr adran hon ceir hyd i wybodaeth ac adnoddau i'ch cynorthwyo gyda'ch gwaith fel ymddiriedolwr; i helpu datblygu eich sgiliau a gwybodaeth; ac i'ch cynorthwyo gyda rhedeg eich grwp cymunedol neu fudiad gwirfoddol.

Ystyr 'ymddiriedolwr' yw aelod o bwyllgor rheoli, pwyllgor gwaith neu fwrdd cyfarwyddwyr grwp cymunedol neu fudiad gwirfoddol. Yn aml mae ymddiriedolwyr yn defnyddio teitlau eraill megis: cyfarwyddwyr, aelodau'r bwrdd, llywodraethwyr neu aelodau'r pwyllgor.

Trwy'r adran hon o'r wefan, gallwch edrych ar:

  • Daflenni gwybodaeth am faterion cyffredinol i ymddiriedolwyr
  • Adnoddau defnyddiol eraill i ymddiriedolwyr
  • Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi a digwyddiadau i ymddiriedolwyr sydd ar y gweill
  • Gwybodaeth am Rwydwaith Ymddiriedolwyr Powys
  • Dolenni i wefannau eraill sy'n rhoi gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ymddiriedolwyr

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei angen arnoch, neu os oes gennych gwestiwn penodol yr hoffech ei ofyn, croeso i chi gysylltu â ni yma neu drwy ffonio 0845 009 3288.

Fel arall, gellir cysylltu â ni drwy'r post yn: PAVO, Marlow, Cilgant y De, Llandrindod, Powys LD1 5DH

Trustees at work-networking at the launch of the Powys Trustee Network

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

@ClairRatcliffe talking to the inspiring work and achievements of the Community Connectors scheme, tackling the key… twitter.com/i/web/status/1…

Powerful testimonials on the Community Connectors scheme. #PTHB2018agm #BIAP2018ccb @PAVOtweets @PowysConnectors pic.twitter.com/UQAZMHiNQ2

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru