PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

PAVO Training September - November 2017

Chairing Skills

20th September 2017 (half day)

Cost: £10 (PAVO members), £20 (Non PAVO members/Third Sector), £30 (All other/individuals)

· Identify the role of the chair and consider the knowledge and skills required

· Understand the preparation and planning needed for success

· Identify tools to work towards a successful meeting

To book click here.

Introduction to Quality Assurance Systems

28th September 2017 (half day) - CANCELLED

Cost: £10 (PAVO members), £20 (Non PAVO members/Third Sector), £30 (All other/individuals)

By the end of the session, participants will:

• Understand the concept and benefits of Quality Assurance
• Have the resources and information to decide which Quality Assurance system is most suited

• Understand the process of engaging with Quality Assurance systems
• Have an overview of how Quality Assurance systems can be mapped against each other

To book click here.

Demystifying Commissioning

23rd October 2017 (full day)

Cost: £20 (PAVO members), £40 (Non PAVO members/Third Sector), £60 (All other/individuals)

· Understand the commissioning process for social care services

· Assess the areas where third sector providers can be involved

· Understand tendering, and how it fits within the commissioning cycle

To book click here.

Staff Supervision and Appraisal

22nd November 2017 (full day)

Cost: £20 (PAVO members), £40 (Non PAVO members/Third Sector), £60 (All other/individuals)

• Understand the benefits of supervision and appraisal to staff and the organisation
• Recognise the difference between supervision and appraisal
• Develop and implement appropriate systems for supervision and appraisal

To book click here.

Volunteer Recruitment, Selection and Induction

23rd and 24th November 2017 (two days)

Cost: £40 (PAVO members), £80 (Non PAVO members/Third Sector), £120 (All other/individuals)

The course will help you to plan recruitment and think about materials and approaches that will reach the volunteers you want. It looks at different steps in the recruitment process, including 'vetting', interviewing, and matching volunteers to volunteer roles.

To book click here.

 

Downloadable Posters are Available: ENG & CYM

PAVO Training Survey

We want to make sure we offer the training you want & need. Please tell us your views by filling in this survey. 

PAVO Training Survey

Ein Cyrsiau

Cliciwch yma i weld ein Llyfryn Hyfforddi ar-lein.

Am fersiwn Gymraeg, cliciwch yma.

 

 

Ymholiadau Hyfforddi

Ar gyfer ymholiadau hyfforddi, cwblhewch y ffurflen isod:

Ffurflen Ymholiadau Hyfforddi

Sesiynau Hyfforddi TG 1-1 gyda PAVO

Rydym bellach yn cynnig sesiynau 1-1 ar gyfer y cyrsiau TG canlynol:

 • Cyflwyniad i Windows 7, 8, 8.1 or 10
 • Cyflwyniad i dabledi Android
 • Microsoft Word (fersiynau 03 - 13)
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) dechreuwr
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) Canolradd
 • Microsoft PowerPoint (fersiynau 03 - 13)
 • Cadw a golygu delweddau digidol
 • Y Rhyngrwyd a'r holl bethau hynny
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Gweinyddiaeth
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Golygu
 • Skype

Pris:

£35 yr awr (aelodau PAVO)

£40 yr awr (ddim yn aelodau PAVO)

I drefnu sesiwn ffoniwch: 01597 822191, e-bost: training@pavo.org.uk neu cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

BBC Children in Need Main Grants Programme: grants of over £10,000 to support projects for up to three years pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/09/bbc-ch…)

Join 3500 other 3rd sector organisations & services by promoting your service on @InfoEngine1 FREE registration en.infoengine.cymru

@PAVOtweets Defending Our Rights Challenging Attitudes: @DisabilityWales Annual Conference and AGM,… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru