PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

PAVO Training May 2017

Being a Trustee - 10th May 2017

Content

Being a trustee is a responsible voluntary role and one that comes with duties and responsibilities. This course will take you through the legal responsibilities you have when you are a trustee as well as your role and the responsibilities you have towards your organisation.

Learning outcomes

By the end of the session, participants will be able to:

· understand what it means to be a trustee, who can be one and what roles and responsibilities trustees may have

· appreciate what trustees can be liable for, and know how to limit potential risks

· understand the principles of good governance, the roles of specific officers, and the difference between a trustee board and its subcommittees

· have an overview of what is needed for effective trustee recruitment and induction role

Planning and Writing Successful Fundraising Bids - 18th May 2017

Content

The funding environment is becoming more and more competitive with most funders receiving thousands of requests for support each year. It is therefore vital that your funding bids stand out from the crowd! This training course will help you learn how to improve your funding bids by adopting a structured approach to the planning and writing of your future applications.

Learning outcomes

By the end of the course, participants will be able to:

· Understand the current funding climate in Wales and its impact on funders

· Review their current approach of developing a bid

· Apply new tools and techniques to give their bids a winning 'edge'

· Understand and meet the expectations of funders

 

To book click here

PAVO Training Survey

We want to make sure we offer the training you want & need. Please tell us your views by filling in this survey. 

PAVO Training Survey

Ein Cyrsiau

Cliciwch yma i weld ein Llyfryn Hyfforddi ar-lein.

Am fersiwn Gymraeg, cliciwch yma.

 

 

Ymholiadau Hyfforddi

Ar gyfer ymholiadau hyfforddi, cwblhewch y ffurflen isod:

Ffurflen Ymholiadau Hyfforddi

Sesiynau Hyfforddi TG 1-1 gyda PAVO

Rydym bellach yn cynnig sesiynau 1-1 ar gyfer y cyrsiau TG canlynol:

 • Cyflwyniad i Windows 7, 8, 8.1 or 10
 • Cyflwyniad i dabledi Android
 • Microsoft Word (fersiynau 03 - 13)
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) dechreuwr
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) Canolradd
 • Microsoft PowerPoint (fersiynau 03 - 13)
 • Cadw a golygu delweddau digidol
 • Y Rhyngrwyd a'r holl bethau hynny
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Gweinyddiaeth
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Golygu
 • Skype

Pris:

£35 yr awr (aelodau PAVO)

£40 yr awr (ddim yn aelodau PAVO)

I drefnu sesiwn ffoniwch: 01597 822191, e-bost: training@pavo.org.uk neu cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Powys Volunteer Centre Application Form So, you are thinking of volunteering? We provide a free matching... fb.me/8yiqfsRTO

Ffurflen Gais Canolfan Gwirfoddoli Powys ’Dach chi’n ystyried gwirfoddoli? Gallwn gynnig gwasanaeth paru am ddim... fb.me/8FYpzRa7M

Last chance this week to sponsor an award in 2018 Urdd Eisteddfod in Brecon& Radnorshire! @PAVOtweets @orielcric @hayfestival @GreenManFest

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru