PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Hyfforddiant PAVO Ionawr - Mawrth 2017

Edrychwch ar y cyrsiau sydd gennym ar y gweill yma!

PAVO Training Survey

We want to make sure we offer the training you want & need. Please tell us your views by filling in this survey. 

PAVO Training Survey

Ein Cyrsiau

Cliciwch yma i weld ein Llyfryn Hyfforddi ar-lein.

Am fersiwn Gymraeg, cliciwch yma.

 

 

Ymholiadau Hyfforddi

Ar gyfer ymholiadau hyfforddi, cwblhewch y ffurflen isod:

Ffurflen Ymholiadau Hyfforddi

Sesiynau Hyfforddi TG 1-1 gyda PAVO

Rydym bellach yn cynnig sesiynau 1-1 ar gyfer y cyrsiau TG canlynol:

 • Cyflwyniad i Windows 7, 8, 8.1 or 10
 • Cyflwyniad i dabledi Android
 • Microsoft Word (fersiynau 03 - 13)
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) dechreuwr
 • Microsoft Excel (fersiynau 03 - 13) Canolradd
 • Microsoft PowerPoint (fersiynau 03 - 13)
 • Cadw a golygu delweddau digidol
 • Y Rhyngrwyd a'r holl bethau hynny
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Gweinyddiaeth
 • Joomla: System Rheoli Cynnwys Gwefannau - Golygu
 • Skype

Pris:

£35 yr awr (aelodau PAVO)

£40 yr awr (ddim yn aelodau PAVO)

I drefnu sesiwn ffoniwch: 01597 822191, e-bost: training@pavo.org.uk neu cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

GarrickTrust grants to encourage theatre, music, literature and dance across the UK. pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/03/garric…)

Looking forward to delivering #PQASSO workshop with @PAVOtweets next Tuesday #workingtogether @WalesCVA

Yn edrych 'mlaen at gynnal gweithdy #PQASSO gyda @PAVOtweets dydd Mawrth nesa #gweithiogydangilydd @WalesCVA

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
CGGC CGS - Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru