PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyhoeddwyd Safonau Gofal Iechyd a Gofal diwygiedig i Gymru gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2015. Eu nod yw darparu fframwaith i gefnogi cyflwyno Gwasanaethau Iechyd o ansawdd uchel yng Nghymru. Mae PAVO yn cefnogi mudiadau trydydd sector i ddefnyddio'r Safonau er mwyn dangos eu harfer da, er enghraifft, i gyrff statudol. Os ydych yn newydd i'r Safonau rydym yn argymell ein canllaw 'Health and Care Standards: What do they mean for my organisation?' (Dim ond copi Saesneg o’r canllaw sydd ar gael ar hyn o bryd).

Os hoffech fwy  o wybodaeth neu i drafod y Safonau, eu perthnasedd a'u  heffaith bosib ar eich sefydliad, cysylltwch â:

George Stroud
Swyddog Datblygu Gofal Canolraddol
george.stroud@pavo.org.uk
01597 822191

Neu cwblhewch ein ffurflen ymholiadau.

 

If you would like further information or to discuss the Standards, their relevance and potential impact on your organisation please  fill in our enquiry form

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

On Monday and Wednesdays we are open until 9pm. Here's what is coming up in the evenings in the next month. pic.twitter.com/I7n3s9norH

Latest news: Draft strategic schools document – have your say People in Powys and other stakeholders are being inv… twitter.com/i/web/status/9…

Come along and make your Christmas Wreath with Jan Rogers. Tuesday 28th November 2017, 5:30pm ‘til 8:30pm. Just £5… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru