PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Community Transport Schemes in Powys

Dial-a-Ride (only)

 • Brecon & Crickhowell DAR - 01874 624060
 • Dyfi Valley DAR (Machynlleth) - 01654 700136
 • Newtown & District DAR - 01686 622566

Taxi Card & Community Car

 • Builth Wells CS - 01982 553004
 • CAMAD (Machynlleth) - 01654 700071

Taxi Card (only)

 • Welshpool CT - 01938 580459

Dial-a-Ride & Community Car

 • Hay-on-Wye DAR - 01497 821616
 • Llanidloes CT - 01686 414997
 • Llanwrtyd Wells CT - 01982 552727
 • Oswestry Community Action - 01691 656882
 • Rhayader CS - 01597 810921
 • Ystradgynlais CC - 01639 849720

Community Car (only)

 • Crickhowell Volunteer Bureau - 01873 812177
 • Knighton CS - 01547 520653
 • North Montgomeryshire Volunteer Bureau (Welshpool) - 01938 554484
 • Presteigne CS - 01544 267961
 • South Montgomeryshire Volunteer Bureau (Newtown) - 01686 629487

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

@ClairRatcliffe talking to the inspiring work and achievements of the Community Connectors scheme, tackling the key… twitter.com/i/web/status/1…

Powerful testimonials on the Community Connectors scheme. #PTHB2018agm #BIAP2018ccb @PAVOtweets @PowysConnectors pic.twitter.com/UQAZMHiNQ2

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru