PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Polisi Cwcis y Wefan

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym eisiau eu gwneud yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Mae hyn weithiau yn golygu gosod symiau bach o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae'r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain a elwir yn cwcis.

Mae'n cwcis yn cynnwys unrhyw ddata penodol i unigolyn, fel bod eich preifatrwydd yn parhau i gael ei warchod. Nid ydynt yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost, nac yn dweud wrthym pwy ydych chi.

Rydym yn defnyddio cwcis i fonitro ein gwefan, defnydd y wefan gan gynnwys nifer yr ymwelwyr a golygfeydd tudalen. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad fel defnyddiwr ar ein gwefan, gan gynnwys:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais fel nad oes rhaid i chi roi'r un wybodaeth yn ystod un dasg
  • cydnabod eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair, felly nid oes angen i chi eu rhoi i mewn ar gyfer pob tudalen ar y we 

Y Cwcis rydym yn eu defnyddio

Mae'r rhestr isod yn dangos yr holl gwcis sy'n cael eu gosod gan y wefan hon a'r gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn.

Cwcis i wella gwasanaeth

Mae Google Analytics yn gosod cwcis i'n helpu i amcangyfrif y nifer o ymwelwyr a faint o ddefnydd a gaiff y wefan yn gywir. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y wefan ar gael pan rydych ei hangen ac i'n helpu i ddeall yr hyn yr ydych am ei ddefnyddio.

Name/EnwTypical Content/CynnwysExpires / Daw i ben
_utmarandomly generated number2 years
_utmbrandomly generated number30 minutes
_utmcrandomly generated numberwhen you close your browser
_utmzrandomly generated number and information on how the site was reached (e.g. direct or via a link, organic search or paid search)6 months

Cwcis i reoli'ch ymweliad

Rydym yn defnyddio nifer o cwcis i gofio eich dewisiadau wrth edrych ar wybodaeth ar y wefan hon.

Name / Enw Typical Content / Cynnwys Expires / Daw i ben
PHPSESSID randomly generated text when you close your browser
fe_typo_user session cookie contains data whilst using the website when you close your browser

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Communication on my mind - really looking forward to taking part in the newspaper review with @VaughanRodericktwitter.com/i/web/status/9…

Data, governance, volunteers, training - just some of the issues discussed with CVC colleagues working together as… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru