PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Cyfleusterau Cynhadledd a Chyfarfod yn Uned 30 Heol Ddole, Llandrindod LD1 6DF

Ystafell Gynhadledd Fawr

Ystafell Gynhadledd Fawr

Lle i 50 o bobl arddull theatr; 30 arddull ystafell fwrdd, 48 arddull caffi

Hanner mwyaf yr Ystafell Gynhadledd

Lle i 30 o bobl arddull theatre; 20 arddull ystafell fwrdd, 24 arddull caffi

Hanner lleiaf yr Ystafell Gynhadledd

Lle i 20 o bobl arddull theatr; 12 arddull ystafell fwrdd, 8 arddull caffi

Ystafell Gyfarfod

Lle i 12 o bobl arddull ystafell fwrdd

Derbynfa PAVO

Mae Adeilad PAVO yn gwbl hygyrch

Mynediad i'r Rhyngrwyd AM DDIM

Uwchdaflunydd digidol AM DDIM

Parcio AM DDIM ar gyfer 40+ o geir

Lluniaeth a bwydlen ar gael ar gais

Mae cyfraddau disgownt ar gyfer Sefydliadau Trydydd Sector

Gostyngiadau pellach ar gyfer Aelodau PAVO

ARCHEBION - cysylltwch â ni:

Uned 30 Parc Diwydiannol Heol Ddole

Llandrindod Wells

Powys  LD1 6DF

Ffôn: 01597 822191

Ffacs: 01597 822495

Ebost: reception@pavo.org.uk

Cefnogi sefydliadau; Gwella bywydau

 

 

Telerau ac Amodau Ystafell Gynadledda a Chynllun Personol Gadael mewn Argyfwng

Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng PAVO

Telerau ac Amodau Cyfleusterau Cynhadledd PAVO 

 

 

Cyfleusterau Ystafelloedd Cynadledda a Chyfarfod ym Mhlas Dolerw, Ffordd Milford, Y Drenewydd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu, cysylltwch â

01686 621 777

e-bost mcra-dolerw@talk21.com 

neu cliciwch ar y ddolen hon http://www.plasdolerw.org.uk/charges_en.html

 

 

 

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Check out the @PAVOtweets Health and Social Care blog detailing volunteering opportunities with @MacmillanCymru and… twitter.com/i/web/status/1…

Mae gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau trydydd sector perthnasol yn awr yn cael ei rhannu rhwng @InfoEngine1 cro… twitter.com/i/web/status/1…

Information about relevant third sector organisations and services is now being shared between third sector databas… twitter.com/i/web/status/1…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru