PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Blog Newyddion Ariannu PAVO

Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar ariannu drwy ddilyn blog Newyddion Ariannu PAVO.

Ewch i: http://pavofundingnews.blogspot.com

Mae'r cynnwys yma ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

Small grants !

The Burgess Land Trust is running a small grants scheme for the young, disabled and elderly in the areas of Welshpool, Trewern, Guilsfield and Castle Caereinion. Applications must be with the Trust no later than April 3, 2017. To apply for an application form please contact Roy Norris, Burgesses'...

Powys groups celebrate their ‘Celebrate’ success!

Following notification from BIG Lottery that applications from Powys were thin on the ground, PAVO extensively advertised the 'Celebrate' grant scheme. Six out of ten people surveyed* said they could not remember ever coming together to celebrate with their community. Through the Celebrate programm...

Newyddion da ynglŷn â ‘Bags of Help’ – Cynllun grantiau cymunedol Tesco

Mae Groundwork Gogledd Cymru yn gweithio gyda Tesco i weddnewid mannau gwyrdd ar draws Gogledd Cymru er mwyn i bawb eu mwynhau. Yn awr, mae cynllun grantiau 'Bags of Help' Tesco wedi newid a bydd yn derbyn ceisiadau yn barhaol gan grwpiau cymunedol! Cyflwynwyd sawl newid cyffrous arall i'r cynllun...

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Clair Powell @PAVOtweets tells us about role of health and well being co-ordinators - great service… twitter.com/i/web/status/8…

Children Today Charitable Trust provides specialised aids to improve lives of young people with disabilities pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/02/childr…)

Worshipful Company of Information Technologists - funding for IT projects & provision of pro-bono IT consultancy pavofundingnews.blogspot.co.uk/2017/02/worshi…)

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
CGGC CGS - Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru