PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Blog Newyddion Ariannu PAVO

Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar ariannu drwy ddilyn blog Newyddion Ariannu PAVO.

Ewch i: http://pavofundingnews.blogspot.com

Mae'r cynnwys yma ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

The second round of funding for Social Enterprise Assist Wales is open.

Social Enterprise Assist helps social enterprises access funding and support from large businesses. This includes interest-free loans, corporate mentors and access to a bank of experts. The deadline for the second round of funding is 31 May 2017  https://se-assist.co.uk/wales/

HEALTHY HEARTS GRANT SCHEME

HEALTHY HEARTS GRANT SCHEME The Healthy Heart Grants scheme supports new and innovative projects designed to promote heart health and to prevent or reduce the risks of heart disease in specific groups or communities. Grants are not awarded for general healthy lifestyle projects.Not-for-profit organ...

A F Blakemore 1917 Heritage Grants Scheme

Food and drink retailer and distributor A.F. Blakemore is marking its centenary with a 1917 Heritage Grants Scheme to support good causes across its trading area. The company's charitable trust, the Blakemore Foundation, will award a number of one-off community grants worth £1,917 each to good caus...

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

MEET THE FUNDERS 15th June Postcode Lottery, Loteri Cymru, Tesco Bags of Help NEWTOWN 9.30am Book here eventbrite.co.uk/e/pavo-meet-th… Please RT

MEET THE FUNDERS 15th June Postcode Lottery, Loteri Cymru, Tesco Bags of Help Llandrindod 1.30pm Book here bit.ly/fundpowys Please RT

We're on the road in June! Find out how to apply for funding from @PostcodeLottery players in Lancs, Shropshire & P… twitter.com/i/web/status/8…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru