PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Gwirvol Youth Led Grants

Small grants up to £600 are available form PAVO to run a project that provides volunteering opportunities for young people aged 14-25 years.

The young people can be from an existing group or just young people coming together to run a project of their own choosing. The application must be written by a young person.

Past projects have included organising fundraising events to support local charities, local environmental schemes, and improving facilities for older people.

A panel of young people from Powys will assess the applications.

Project proposals must demonstrate:

  • Volunteering must take place in Powys.
  • How organisations will involve young people aged 14 - 25 in developing their voluntary activities.
  • A minimum of 4 young people, aged 14-25 need to be involved when submitting a Youth Led Grant Scheme application but the project can involve anyone.
  • How they will deliver new, high quality volunteering experiences
  • How they will approach and attract young people, particularly those that are disadvantaged or excluded.
  • Leadership and accreditation courses will not be funded.

The grant criteria and application form is available below:

Gwirvol Notes for Applicants 2017-18

Gwirvol Youth Led Grant Application Form 2017-18

Closing date for applications is 14 January 2018.

If you would like to discuss your ideas and project contact Michiel Blees on 01597 822191 or email: michiel.blees@pavo.org.uk 

 

 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

POWYS WAR MEMORIALS PROJECT - GRANTS AVAILABLE up to £5,000 available to repair or restore World War 1 memorials in… twitter.com/i/web/status/9…

Brecon Rotary Community Chest Small Grants Scheme for local charities & other organisations supporting community li… twitter.com/i/web/status/9…

Could you be a life saver? ♥️ A community defibrillator has been installed outside our building. @comheartbeat wil… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru