PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Newyddion Diweddaraf

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy'n cael eu diweddaru'n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i weld newyddion diweddaraf y sector gwirfoddol

PAVO

Gwasanaethau Plant ym Mhowys

Gwrdd gyda'r Cyllidwyr - Y Drenewydd

PAVO

PAVO Hyfforddi Mai 2017

Newyddion Ariannu

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy'n cael eu diweddaru'n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i weld y newyddion cyllid diweddaraf

 

Blog Newyddion Ariannu PAVO/PAVO Funding News Blog

Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar ariannu drwy ddilyn blog Newyddion Ariannu PAVO. Ewch i: http://pavofundingnews.blogspot.com Mae'r cynnwys yma ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

AR GYFER AELODAU PAVO YN UNIG!

O4C Funding Portal

Gallwch gynnal eich chwiliad ariannu eich hun neu chwilio am gyllidwyr yn ôl thema trwy ddefnyddio porth cyllid newydd PAVO Open4Community.

Gall aelodau PAVO gael mynediad i'r porth yma

Ddim yn aelod? Dim problem!Cliciwch yma i ymuno â PAVO

Hysbysfwrdd Powys

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy'n cael eu diweddaru'n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i weld Hysbysfwrdd Powys / Powys Notice Board

Mid Powys Glaucoma Group

Venue: Howey Village Hall, Howey, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5PT Date: Monday 6th November 2017    Time: 2.00pm to 4.00pm Programme: 1. 'Glaucoma' Mr Ben While - Consultant Ophthalmologist 2. 'Introducing the International Glaucoma Association' Eryl Williams IGA Regional Devel...

Builth Wells Community Support & Volunteer Bureau

Annual Community Information Fair Friday 20th October, 10.00 am - 1.00 pm at Wyeside Arts Centre, Builth Wells. Free tea, coffee & homemade cakes. This is a useful and interesting event for all to attend; discover what services are available in our community and how volunteering can enha...

Newyddion Gwirfoddoli

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy’n cael eu diweddaru’n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i weld y newyddion gwirfoddoli diweddaraf

Gwobrwyo Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Powys

Ydych chi'n adnabod rhywun yn eich cymuned sydd wedi gwneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli? Beth yw'r gwobrau? Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd o ddangos gwrth y gwaith a wneir gan wirfoddolwyr o'n safbwynt ni, ac yn eu hannog i barhau i ysbrydoli eraill i ymgysylltu a chymdeithas lle mae angen cynyddo...

Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy'n cael eu diweddaru'n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma am wybodaeth Cyfarfodydd a Digwyddiadau

The Bracken Trust Singers

The Bracken Trust Singers are a singing therapy group and are members of The Bracken Trust. Formed five years ago they now have 28 members made up of cancer patients, cancer survivors, the bereaved, nurses and friends. They have their own professional accompanist, too. The aim is to enjoy a health...

Happy New Year and welcome to Peak!

Happy New Year! WELCOME TO PEAK The new name for Arts Alive Wales Peak are delighted to share their new look and Spring programme with you. This year, Peak's 30th anniversary, are launching a fundraising appeal to help continue their work with Children and Young People. Peak hope that you will j...

Swyddi

Dim ond ar ochr Saesneg ein gwefan mae newyddion ac eitemau eraill sy'n cael eu diweddaru'n gyson ar gael ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i weld y swyddi gwag diweddaraf

Swydd wag Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Cyfarwyddwr Comisiynu, SCHTh Cytundeb cyfnod penodol/ Cyfle ar gyfer Secondiad - hyd at 12 mis (dros gyfnod mamolaeth) Rôl Cyfarwyddwr Comisiynu yw arwain datblygu a gweithredu cynlluniau comisiynu er mwyn cefnogi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i gyflwyno ei ymrwymiadau fel y'u nodir yn y Cyn...

Staff ac Ymddiriedolwyr PAVO

Mae gan PAVO amrywiaeth eang o staff yn gweithio ar draws Powys, i ddarganfod pwy ydyn ni a sut y gallwn ni eich helpu chi neu'ch sefydliad, ewch i gael gwybod mwy am ein pobl.

Os hoffech chi weld yr hyn rydym yn ei wneud yna gallwch wylio rhai o'n fideos trwy ein sianel YouTube.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Do you live in Brecon and want to know more about @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins Here’s your chance! Community… twitter.com/i/web/status/9…

Thanks to Lucy at @PAVOtweets and Lynne @AllWalesForum for a good networking meeting this month #Powys #Carers

Hwn👇🏼wythnos i heddiw (gan gynnwys gweithgaredd addas i blant bach yn y Cylch Meithrin #LlanfairCaereinion #Powystwitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru