PAVO
Helping organisations
Improving peoples lives
01597 822 191

PAVO Stakeholder Feedback Report 2015

Yn gynharach eleni, gwahoddodd PAVO ei aelodau a'i rhanddeiliaid i gynnig gwybodaeth a sylwadau ar ein gwaith a'n gwasanaethau. Diolch yn fawr iawn i'r rhai a ymatebodd. Mae eich sylwadau, cadarnhadau a beirniadaethau yn werthfawr iawn i ni. Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus ac i ddarparu'r math o gymorth sydd ei angen ac eisiau.

Gweler yn atodedig gopi o'r adroddiad sy'n crynhoi yr hyn a ddywedasoch i ni. Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu ein cynllun strategol newydd, tair blynedd ynghyd a'n cynllun busnes ar gyfer 2016/2017. Os oes unrhyw ffordd y gallwn fod o wasanaeth i chi, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Earlier this year PAVO invited its members and stakeholders to offer information and comment on our work and services. Very many thanks to those who responded. Your observations, affirmations and criticisms are of great value to us. We are committed to continuous improvement and to providing the type of support that is needed and wanted.

Please find attached a copy of the report that summarises what you said to us. We have used this information to shape our new three-year strategic plan and our business plan for 2016/2017. If there is any way in which we can be of service to you, please don't hesitate to get in touch.

PAVO Annual Financial Report 2014-15

Third Sector Broker Mapping

The full report on the findings of the exercise 'Mapping Third Sector Capability and Resilience in Powys' is available here

PAVO Members and Stakeholder Report 2014

Yn gynharach eleni, estynodd PAVO wahoddiad i aelodau a rhanddeiliaid i gynnig gwybodaeth a sylwadau ar ein gwaith a'n gwasanaethau. Diolch yn fawr iawn i'r rhai a ymatebodd. Mae eich sylwadau, cadarnhadau a beirniadaethau yn werthfawr iawn i ni. Rydym wedi ymrwymo i welliant parhaus ac i ddarparu'r math o gymorth sydd ei angen ac eisiau. Gweler yma gopi o'r adroddiad sy'n crynhoi yr hyn a ddywedoch wrthym. Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon yn ein cynllun busnes ar gyfer y flwyddyn hon. Er enghraifft, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod ein darpariaeth hyfforddiant yn cael ei gynnig mewn gwahanol leoliadau o amgylch Powys, ac o bell drwy gyfrwng gwe-seminarau ac ati. Byddwn hefyd yn gwella ein dulliau cyfathrebu, gan geisio sicrhau cyfathrebu dwy-ffordd well rhyngom ni a chi.


Earlier this year PAVO invited its members and stakeholders to offer information and comment on our work and services. Very many thanks to those who responded. Your observations, affirmations and criticisms are of great value to us. We are committed to continuous improvement and to providing the type of support that is needed and wanted.Please click here to see a copy of the report that summarises what you said to us.We have used this information in our business plan for this year. For example, we will be taking steps to ensure that our training provision is offered at different venues around Powys, and remotely via webinars etc. We will also be improving our communication methods, seeking to ensure a better 2-way communication between us and you.

LSB Climate Change Programme

PAVO Stakeholder Surveys June 2012

PAVO AGM Documents for 2014

AGM Documents

Annual Conference Documents

join PAVO

All voluntary organisations and community groups in Powys are invited to become members of PAVO. Membership is Free ... find out more

@PAVO Tweets @PAVOTweets

'Cost Gwirfoddoli' trafodaeth gyda LoteriFawr Cymru @LoteriFawrCymru Archebwch lle pavo.org.uk/en/cefndir-pav… pic.twitter.com/PF3zRfU6Ro

'The cost of Volunteering' discussion led by Big Lottery Wales #PAVOAGM2017 Book your place pavo.org.uk/about-pavo/pav…twitter.com/i/web/status/9…

'Gwirfoddoli a Chyllid': trafodaeth gyda Whittingham Riddell, cyfrifwyr #PAVOAGM2017 CROESO I BAWB Archebwch lle ym… twitter.com/i/web/status/9…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Training

PAVO provides training courses on all aspects of running community groups and voluntary organisations ... find out more

Powys Transport Training Agency provides transport related training courses and information ... find out more

Powys Mental Health Team

The Powys Mental Health Team provides information, support, representation networks, advice and training to the Third Sector on any aspect of mental health services in Powys ... find out more

Children and Young People

A network for organisations and groups who support, help, play and work with children, young people and their families, helping them to share good practice, work together and link to the CYP Partnership ... find out more

Health, Social Care & Wellbeing

Have your say and keep informed about how the Third Sector contributes to Health and Social Care services in Powys ... find out more

Community Transport

Community Transport meets the transport needs of communities where these needs are not or cannot be adequately met by public and/or commercial transport ... find out more

Community Development

PAVO's team of Development Officers can provide you with practical support to help develop your community group or voluntary group and its activities ... find out more

Click here to tell us what you think of our services
Third Sector Support Wales
PAVO is a member of Third Sector Support Wales